Jste zde:

Příprava krovů

Nabízíme kompletní přípravu střešních vazeb bez montáže. Střešní vazby dodáme na způsob stavebnice a dopravíme na místo stavby. Tímto způsobem připravíme i další dřevěné konstrukce (altány, přístřešky). Přípravu vazeb provádíme dle dodané projektové dokumentace.

V rámci přípravy provádíme tyto práce:

Frézování sedel

běžná hloubka sedla je 2,5 - 3 cm. Zároveň provádíme vrtání otvorů pro krovové hřebíky

Úprava zhlaví

Pravidelné (případně ozdobné) opracování viditelných částí krokví, ohoblování, sražení hran, nátěr dle požadavků. Úpravu zhlaví provádíme i na dalších viditelných prvcích krovu (vaznice). Součástí úpravy zhlaví jsou i výřezy pro zabednění viditelných přesahů střechy palubkami.

Impregnace prvků

Impregnaci proti dřevokazným houbám a hmyzu provádíme přípravkem Adolit, případně jiným. Je možno zvolit bezbarvý, hnědý nebo zelený postřik.

Příprava nároží, úžlabí, námětků

Nároží a úžlabí provádíme včetně seříznutí gradování a osedlání na pozednice a vaznice dle dodané dokumentace.

Příprava vaznic

Napojení vaznic a pozednic provádíme přeplátováním, případně jiným způsobem dle požadavků. Na vaznice a pozednice zřetelně vyznačujeme místo napojení krokví (i námětků)

Čepové spoje

Sloupky, pásky a další prvky dle projektové dokumentace opatříme čepem a jejich protějšky (vaznice, sloupky) dlabem. Velikost čepu provádíme dle požadavků

Označení prvků

Veškeré prvky můžeme opatřit zřetelným označením pro lepší orientaci při vlastní montáži